© 2019 Drescher Magyaroroszági DM Kft.

  • LinkedIn Basic Black

 ADATKEZELÉS   és ADATFELDOLGOZÁS 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

   ÁSZF   

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el.

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft. saját jogán adatkezelő, illetve Ügyfelei részére adatfeldolgozónak minősül.

1./ Adatkezelő.

A Drescher Kft. saját jogán adatkezelőnek minősül, jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak.

2./ Adatfeldolgozó.

A Drescher Kft. a Megbízóival kötött Adatfeldolgozói szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül, a Megbízó rendelkezik az adatkezelői jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

Az Adatkezelési és Adatfeldolgozási Tájékoztató

Partner referenciánk, akik részére adatfeldolgozást végzünk