top of page

   ADATKEZELÉSI   

  TÁJÉKOZTATATÓ  

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.
Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő.

A Drescher Kft. saját jogán adatkezelőnek minősül, jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak. A Drescher Megrendelője, egyben Adatkezelő is.

 

Adatfeldolgozó.

A Drescher Kft. a Megbízóival kötött Adatfeldolgozói szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül, a Megbízó rendelkezik az adatkezelői jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak.

  • Adatkezelő neve (saját jogon):       Drescher Magyarországi Direct Mailing és Informatikai Kft.

  • Adatkezelő címe:                            1097 Budapest, Gyáli út 31.

  • Adatvédelmi tisztségviselő:           Horváth Gyula, telefon +36 20 925-9918.

A nyilvántartásokba csak az érintett "Hozzájárulási nyilatkozata" alapján kerülnek személyi adatok rögzítésre.

Az adatkezelés során a rögzített adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra, kivételt képeznek a jogszabályokban rögzített (kötelezően előírt) adatközléseket (Bér, Társadalombiztosítás, NAV).

 

Személyes adatai, ha jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a törlési kérelem, vagy a kapcsolati viszony megszűnését követően törlésre kerülnek. Minden más esetben a Dreschr Kft. „Adatkezelési és Adatfeldolgozási Szabályzata”-ban meghatározott megőrzési idők érvényesülnek.

A kötelező adatkezelést a GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info.tv. 5.§ (1) b) pontja rendezi.

 

A Megrendelő és a Drescher Kft. kapcsolattartása, az adatkezelésbe bevont tájékoztatása az Adatkezelésről speciális eljárási szabályok szerint történik részletek a Drescher WEB oldalán olvasható.

Az adatfeldolgozás során az átadott adatok tekintetében, a Drescher Kft., az általános adatvédelmi kötelezettségeket vállalja, teljesíti azon túl, hogy rendelkezik az MSZ ISO/IEC 27001 tanúsítással. Adatfeldolgozói tevékenységét a Drescher Kft. kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, a kiszervezési szerződésben és az Adatkezelő (Megrendelő) utasításainak megfelelően, legjobb tudása szerint végezheti, kizárólag a kiszervezési tevékenység megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Drescher Kft. a rábízott adatokat és információkat saját céljaira, saját üzleti érdekeinek elősegítésére nem használhatja fel, nem hozhatja nyilvánosságra, nem kapcsolhatja össze a birtokában lévő más adatokkal, nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem továbbíthatja harmadik személyek számára az Adatkezelő erre való kifejezett utasításának hiányában.

A Drescher Kft. által alkalmazott, érvényes, szerződéses közreműködők:

  • Rackforest Kft. – IT Rendszergazdai szolgáltatás, IT hálózat és szerver felügyelet;

  • Reisswolf Budapest Kft. – Megszemélyesített hulladék megsemmisítése.

  • The Perfect Project Kft. (Tóbi Judit) – Projekt vezető.

Budapest, 2021. március 22.

bottom of page