© DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Kft.

  • LinkedIn Basic Black

 ADATKEZELÉS   és ADATFELDOLGOZÁS 

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft. saját jogán adatkezelő, illetve Ügyfelei részére adatfeldolgozónak minősül.

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

   ÁSZF   

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el.

Az ÁSZF tartalmazza a Drescher Kft. BCP/DRP megoldását is, az "Üzletmenet folytonosság biztosítása" fejezetében.

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

1./ Adatkezelő.

A Drescher Kft. saját jogán adatkezelőnek minősül, jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak. A Drescher Megrendelője, egyben Adatkezelő is.

2./ Adatfeldolgozó.

A Drescher Kft. a Megbízóival kötött Adatfeldolgozói szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül, a Megbízó rendelkezik az adatkezelői jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

Partner referenciánk, akik részére adatfeldolgozást végzünk      

PÉNZÜGYI ÁGAZAT

28.378.000     oldal

7.825.000 boríték

Számlák és ügyféllevelek, felszólító levelek:

  • nyomtatása, megszemélyesítése, borítékolása, postázása teljes körű szolgáltatás keretében.

KÖZSZOLGÁLTATÓK

113.963.000     oldal

22.405.000 boríték

Számlák és ügyféllevelek, felszólító levelek:

  • nyomtatása, megszemélyesítése, borítékolása, postázása teljes körű szolgáltatás keretében.

Félkész termékek gyártása.

Elektronikus archiválás, e-számla készítés, bemutatás, fizetés (EBPP).

TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT

19.650.000      oldal

4.015.000 borííték

Számlák és ügyféllevelek, felszólító levelek:

  • nyomtatása, megszemélyesítése, borítékolása, postázása teljes körű szolgáltatás keretében.

Félkész termékek gyártása.

Elektronikus archiválás, e-számla készítés, bemutatás, fizetés (EBPP).

  közreműködő: A Ptk. azt a személyt tekinti közreműködőnek, akit az Adatfeldolgozó szerződéssel a saját kötelezettsége – egészének vagy egy részének – önálló teljesítéséhez vagy a joga gyakorlásához vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó a Közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.