ADATKEZELÉS      és ADATFELDOLGOZÁS 

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft. saját jogán adatkezelő, illetve Ügyfelei részére adatfeldolgozónak minősül.

   ÁSZF   

1./ Adatkezelő.

A Drescher Kft. saját jogán adatkezelőnek minősül, jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak. A Drescher Megrendelője, egyben Adatkezelő is.

 

2./ Adatfeldolgozó.

A Drescher Kft. a Megbízóival kötött Adatfeldolgozói szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül, a Megbízó rendelkezik az adatkezelői jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el.

Az ÁSZF tartalmazza a Drescher Kft. BCP/DRP megoldását is, az "Üzletmenet folytonosság biztosítása" fejezetében.

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőit.

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

  közreműködő: A Ptk. azt a személyt tekinti közreműködőnek, akit az Adatfeldolgozó szerződéssel a saját kötelezettsége – egészének vagy egy részének – önálló teljesítéséhez vagy a joga gyakorlásához vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó a Közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

szechenyi.jpg

© DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Kft.

  • LinkedIn Basic Black