top of page

  workFLOW BEMUTATÁSA  

Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

SFTP

FELDOLGOZÁS

APP

MINTAKÉSZÍTÉS

PDF

JÓVÁHAGYÁS

WEB

MEGSZEMÉLYESÍTÉS

PRINT

KÜLDEMÉNY

KOMPLETT

ZÁRÁS

Archiválás Törlés CLOSE

FÁJLFOGADÁS

A rendszer minden ponton naplózott, visszakereshető. Az egyes jobok dedikált megrendelői konténerekben futnak, dedikált fizikai rendszer-felhasználóval. Minden feldolgozás külön konténert kap egy megadott verziószámmal, így a futási környezet reprodukálható, ellenőrizhető.

Az elektronikus feldolgozások nyomon-követése a Drescher Ügyfél portál felületén valósul meg. Ez a portál felület a workFLOW rendszerről ad információkat valós időben. Itt láthatóak az egyes jobok státuszai, a feldolgozási statisztikák, és a rendszerben előálló minták is, a gyártás jóváhagyása, felfüggesztése is ezen a felületen valósul meg..

Fáljfogadás, visszaigazolás, feldolgozás

Az állományok az ügyfél tárhelyén belül "éles" és teszt"-re elkülönítetten érkeznek, automata érkezteti a fájlokat.

Csak azon fájlok kerülhetnek feldolgozásra, melyek fájlnevei mintákra illeszkednek. A fájlnév minták biztosítják a szabvány elnevezéseket, továbbá ezekhez lehet feldolgozási paramétereket hozzárendelni, mint például a feldolgozó program neve és verziószáma. Minden érkeztetett fájl egy gyártási egységhez kerül hozzárendelésre.

A Fájl-szerverre érkező Megrendelők által feltöltött adatfájlok, emberi beavatkozás nélkül kerülnek átmozgatásra a gyártási hálózatba, az átmozgatást egy APP végzi. A nyomdai előkészítés során egy automata viszi végig az input állományokat a nyomtatásig. Minden lépés egy ún. feldolgozási JOB keretein belül fut le, melynek a naplózása automatikus és visszakövethető.

Az input állományok feldolgozásának megkezdése azonnali, a gyártási egységek zárása a megállapodások szerint naponta egyszer történik meg. A feldolgozási váró lista (Queue)-ban lévő fájlok a hozzájuk rendelt APP-ok dolgozzák majd fel, ha rájuk kerül a sor. A feldolgozás során keletkező LOG információk automatikusan kihelyezésre kerülnek, a Megrendelőhöz tartozó SFTP tárterületre, melyről a megrendelő WEB-es felületen tájékozódik.

 

Az állományokat összefogó nagyobb entitások a gyártási egységek (GYE)A gyártási egység zárása funkció lehetővé teszi azt, hogy kisebb állományokat összevárjunk, illetve az online generált számlaképeket egy tömegben nyomtassuk ki.

A feldolgozáskor keletkezett dokumentum indexeket használva a rendszer megkezdi az állományok csoportosítását, és a logikai borítékolást. Néhány gyakran használt csoportosítási metodika:

 • csoportosítás bejövő állományok szerint: minden érkeztetett állomány egy külön halmazt definiál;

 • csoportosítás dokumentum típusa szerint: számla/felszólító/ügyfélszolgálati levelek;

 • csoportosítás kézbesítés típusa szerint: elektronikus/papír/ügyfélszolgálatra/sk.

A csoportokon belül az ügyfél igényei szerint elvégezzük a logikai borítékolást, így csökkentve a postaköltségeket. A művelet végén előáll a gyártási egység statisztika, mely állományokra, alapanyagokra, és kézbesítési típusokra lebontva tartalmazza a mennyiségeket.

 

Mintakészítés, jóváhagyás

Minden korábban definiált csoporthoz generál a rendszer egy gyártási mintát. A mintákhoz tartozó ellenőrzők, és jóváhagyók a portál felületen beállítható. A minta kiküldési egységenként (borítékonként / email / stb.) tartalmazza az összes gyártási információt:

 • a dokumentum képe, ahogy kiküldésre kerül;

 • az alapanyag információkat;

 • papír minta esetén a boríték információkat;

 • összeborítékolás esetén az egy borítékba kerülő dokumentumok;

 • OMR vezérlés, és minden lapra nyomtatott gyártási információt;

 • a mintakiválasztásra vonatkozó információkat;

 • a minta által reprezentált csoport statisztikáját.

A minták a portál felületen megtekinthetőek, és jóváhagyhatóak. Egy GYE akkor kerülhet éles gyártásba, ha az ahhoz tartozó minden mintáról döntést hozott az ügyfél.

A jóváhagyás után elindul az éles gyártás és kiküldés. A gyártás és kézbesítés lehet elektronikus és papír alapú. A gyártás során több párhuzamos szálra esik szét a folyamat, melyek egymástól függetlenek, ilyenek például: nyomtatás, borítékolás, elektronikus kiküldés, elektronikus betárolás (archív rendszer, e-számla).

A jóváhagyást követően a nyomtatási fájlok automatikusan elkészülnek. A nyomtatási állományokban, minden nyomtatási oldal egy (teljes) oldalnyi információt tartalmazó kép-ként kerül tárolásra. A nyomtatási JOB-on kívül borítékolási JOB is keletkezik, amely meghatározza, hogy mely nyomtatási fájlokat, milyen módon kell majd borítékolni.

Megszemélyesítés – nyomtatás

A nyomtatási állományok közvetlenül a nyomtató (virtuális) gépekre kerülnek, a nyomtatás során a nyomtató APP-ok már csak ezt a fájlt érik el (használják) a gyártás során, közvetlenül az Operátor a fájlhoz nem fér hozzá, a nyomtatandó oldal a fájlból közvetlenül a nyomtatóra kerül továbbításra, de látja a kész küldemény nyomtatási képét.

A megszemélyesítést a lézer Operátorok végzik, a már nyomtatásra előkészített fájlokból.

Az automatikus nyomtató rendszer, a nyomtatandó lapokat ráküldi a nyomtatóra, minden lap nyomtatóra küldése LOG-olásra kerül az automatikus rendszer adatbázisában, így nyomon követhetők a JOB-ok által nyomtatott lapok információi, miből, ki, mikor nyomtatott, volt e a fájlban pozicionálás (ismétlődés, kihagyás), azaz a teljesség utólagosan is ellenőrizhető.

Amikor egy nyomtatási JOB nyomtatása befejezésre kerül, akkor a JOB státuszát az Operátor „Befejezett”-re állítja, így követhető a gyártás állapota.

Küldemény (késztermék) előállítás – borítékolás

A borítékológépeken telepített visszaolvasó rendszer lehetővé teszi a borítékok azonosítójának összevetését a csoportképzéskor meghatározott azonosítókkal, így biztosítva a teljesség ellenőrizhetőségét.

Szintén a visszaolvasó rendszerre támaszkodva részletes statisztikát tudunk küldeni a napi gyártásban elkészült dokumentumokról.

A borítékolás során a gépkezelők a Megrendelő-i ügyfelek adatait nyomtatott formában láthatják, de közvetlen fájl szintű hozzáférésük az adatokhoz nincs, az általuk használt számítógépek nem is a termelési hálózathoz vannak csatlakoztatva.

A borítékolás vezérlését szintén a dokuFlow rendszer WEB-es felületén a gépkezelők látják a szükséges információkat (mit mivel kell összeborítékolni, van-e melléklet, az melyik adagolóba kell tenni, stb.), a borítékolási művelet befejezését a gépkezelő visszarögzíti.

 

Küldemények végellenőrzése, kiszállítás

A küldemények végellenőrzéséről az Üzemvezető gondoskodik (mennyiségi és minőségi), ha a gyártás rendben volt, akkor a készterméket beadja a raktárba a kiszállításhoz előkészítve (csomagolva).

A késztermékek a kiszállításig a DM üzemcsarnokban (fóliázva, raklapra helyezve, kísérővel ellátva) az erre a célra kijelölt helyen kerülnek tárolásra.

Adatfeldolgozási állományok archiválása

A gyártási munkaszámot (gyártási egységet) a Termelésirányító zárja, ezzel elindítja az automatikus archiválási folyamatot:

 • A gyártás befejezése után előre megállapodott időben a gyártási logok archiválásra kerülnek a forrás és nyomtatási állományok pedig törlődnek.

Az archiválást követően, megtörténik a szolgáltatás Megrendelő felé való számlázása, majd a gyártási teljes folyamat zárásra kerül. Esetleges reklamációk érdemi vizsgálatát az adatfeldolgozásra átvett fájlok Megrendelő által meghatározott megőrzési időtartama alatt tudunk végezni, ezen túl, csak mennyiségi adatok állnak rendelkezésre, tartalmi adatok nem.

bottom of page