© DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Kft.

 • LinkedIn Basic Black

DOKUFLOW BEMUTATÁSA

Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

A rendszer minden ponton naplózott, visszakereshető. Az egyes jobok dedikált megrendelői konténerekben futnak, dedikált fizikai rendszer-felhasználóval. Minden feldolgozás külön konténert kap egy megadott verziószámmal, így a futási környezet reprodukálható, ellenőrizhető.

Az elektronikus feldolgozások nyomon-követése a Drescher Ügyfél portál felületén valósul meg. Ez a portál felület a workflow rendszerről ad információkat valós időben. Itt láthatóak az egyes jobok státuszai, a feldolgozási statisztikák, és a rendszerben előálló minták is, a gyártás jóváhagyása, felfüggesztése is ezen a felületen valósul meg..

Fáljfogadás, visszaigazolás, feldolgozás

Az állományok az ügyfél tárhelyén belül "éles" és teszt"-re elkülönítetten érkeznek, automata érkezteti a fájlokat.

Csak azon fájlok kerülhetnek feldolgozásra, melyek fájlnevei mintákra illeszkednek. A fájlnév minták biztosítják a szabvány elnevezéseket, továbbá ezekhez lehet feldolgozási paramétereket hozzárendelni, mint például a feldolgozó program neve és verziószáma. Minden érkeztetett fájl egy gyártási egységhez kerül hozzárendelésre.

A Fájl-szerverre érkező Megrendelők által feltöltött adatfájlok, emberi beavatkozás nélkül kerülnek átmozgatásra a gyártási hálózatba, az átmozgatást egy APP végzi. A nyomdai előkészítés során egy automata viszi végig az input állományokat a nyomtatásig. Minden lépés egy ún. feldolgozási JOB keretein belül fut le, melynek a naplózása automatikus és visszakövethető.

Az input állományok feldolgozásának megkezdése azonnali, a gyártási egységek zárása a megállapodások szerint naponta egyszer történik meg. A feldolgozási váró lista (Queue)-ban lévő fájlok a hozzájuk rendelt APP-ok dolgozzák majd fel, ha rájuk kerül a sor. A feldolgozás során keletkező LOG információk automatikusan kihelyezésre kerülnek, a Megrendelőhöz tartozó SFTP tárterületre, melyről a megrendelő WEB-es felületen tájékozódik.

 

Az állományokat összefogó nagyobb entitások a gyártási egységek (GYE)A gyártási egység zárása funkció lehetővé teszi azt, hogy kisebb állományokat összevárjunk, illetve az online generált számlaképeket egy tömegben nyomtassuk ki.

A feldolgozáskor keletkezett dokumentum indexeket használva a rendszer megkezdi az állományok csoportosítását, és a logikai borítékolást. Néhány gyakran használt csoportosítási metodika:

 • csoportosítás bejövő állományok szerint: minden érkeztetett állomány egy külön halmazt definiál;

 • csoportosítás dokumentum típusa szerint: számla/felszólító/ügyfélszolgálati levelek;

 • csoportosítás kézbesítés típusa szerint: elektronikus/papír/ügyfélszolgálatra/sk.

A csoportokon belül az ügyfél igényei szerint elvégezzük a logikai borítékolást, így csökkentve a postaköltségeket. A művelet végén előáll a gyártási egység statisztika, mely állományokra, alapanyagokra, és kézbesítési típusokra lebontva tartalmazza a mennyiségeket.

 

Mintakészítés, jóváhagyás

Minden korábban definiált csoporthoz generál a rendszer egy gyártási mintát. A mintákhoz tartozó ellenőrzők, és jóváhagyók a portál felületen beállítható. A minta kiküldési egységenként (borítékonként / email / stb.) tartalmazza az összes gyártási információt:

 • a dokumentum képe, ahogy kiküldésre kerül;

 • az alapanyag információkat;

 • papír minta esetén a boríték információkat;

 • összeborítékolás esetén az egy borítékba kerülő dokumentumok;

 • OMR vezérlés, és minden lapra nyomtatott gyártási információt;

 • a mintakiválasztásra vonatkozó információkat;

 • a minta által reprezentált csoport statisztikáját.

A minták a portál felületen megtekinthetőek, és jóváhagyhatóak. Egy GYE akkor kerülhet éles gyártásba, ha az ahhoz tartozó minden mintáról döntést hozott az ügyfél.

A jóváhagyás után elindul az éles gyártás és kiküldés. A gyártás és kézbesítés lehet elektronikus és papír alapú. A gyártás során több párhuzamos szálra esik szét a folyamat, melyek egymástól függetlenek, ilyenek például: nyomtatás, borítékolás, elektronikus kiküldés, elektronikus betárolás (archív rendszer, e-számla).

A jóváhagyást követően a nyomtatási fájlok automatikusan elkészülnek. A nyomtatási állományokban, minden nyomtatási oldal egy (teljes) oldalnyi információt tartalmazó kép-ként kerül tárolásra. A nyomtatási JOB-on kívül borítékolási JOB is keletkezik, amely meghatározza, hogy mely nyomtatási fájlokat, milyen módon kell majd borítékolni.

Megszemélyesítés – nyomtatás

A nyomtatási állományok közvetlenül a nyomtató (virtuális) gépekre kerülnek, a nyomtatás során a nyomtató APP-ok már csak ezt a fájlt érik el (használják) a gyártás során, közvetlenül az Operátor a fájlhoz nem fér hozzá, a nyomtatandó oldal a fájlból közvetlenül a nyomtatóra kerül továbbításra, de látja a kész küldemény nyomtatási képét.

A megszemélyesítést a lézer Operátorok végzik, a már nyomtatásra előkészített fájlokból.

Az automatikus nyomtató rendszer, a nyomtatandó lapokat ráküldi a nyomtatóra, minden lap nyomtatóra küldése LOG-olásra kerül az automatikus rendszer adatbázisában, így nyomon követhetők a JOB-ok által nyomtatott lapok információi, miből, ki, mikor nyomtatott, volt e a fájlban pozicionálás (ismétlődés, kihagyás), azaz a teljesség utólagosan is ellenőrizhető.

Amikor egy nyomtatási JOB nyomtatása befejezésre kerül, akkor a JOB státuszát az Operátor „Befejezett”-re állítja, így követhető a gyártás állapota.

Küldemény (késztermék) előállítás – borítékolás

A borítékológépeken telepített visszaolvasó rendszer lehetővé teszi a borítékok azonosítójának összevetését a csoportképzéskor meghatározott azonosítókkal, így biztosítva a teljesség ellenőrizhetőségét.

Szintén a visszaolvasó rendszerre támaszkodva részletes statisztikát tudunk küldeni a napi gyártásban elkészült dokumentumokról.

A borítékolás során a gépkezelők a Megrendelő-i ügyfelek adatait nyomtatott formában láthatják, de közvetlen fájl szintű hozzáférésük az adatokhoz nincs, az általuk használt számítógépek nem is a termelési hálózathoz vannak csatlakoztatva.

A borítékolás vezérlését szintén a DokuFlow rendszer WEB-es felületén a gépkezelők látják a szükséges információkat (mit mivel kell összeborítékolni, van-e melléklet, az melyik adagolóba kell tenni, stb.), a borítékolási művelet befejezését a gépkezelő visszarögzíti.

 

Küldemények végellenőrzése, kiszállítás

A küldemények végellenőrzéséről az Üzemvezető gondoskodik (mennyiségi és minőségi), ha a gyártás rendben volt, akkor a készterméket beadja a raktárba a kiszállításhoz előkészítve (csomagolva).

A késztermékek a kiszállításig a DM üzemcsarnokban (fóliázva, raklapra helyezve, kísérővel ellátva) az erre a célra kijelölt helyen kerülnek tárolásra.

Adatfeldolgozási állományok archiválása

A gyártási munkaszámot (gyártási egységet) a Termelésirányító zárja, ezzel elindítja az automatikus archiválási folyamatot:

 • A gyártás befejezése után előre megállapodott időben a gyártási logok archiválásra kerülnek a forrás és nyomtatási állományok pedig törlődnek.

A gyártás befejezése után előre meghatározott időben a gyártási logok archiválásra kerülnek a forrás és nyomtatási állományok pedig automatikusan törlődnek.

FELDOLGOZÁS

APP

MINTAKÉSZÍTÉS

PDF

JÓVÁHAGYÁS

WEB

MEGSZEMÉLYESÍTÉS

PRINT

KÜLDEMÉNY

KOMPLETT

ZÁRÁS

CLOSE

DOKUFLOW

SFTP

FÁJLFOGADÁS