top of page

ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁG ÉS KATASZTRÓFATERV

Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

Az Üzletmenet folytonossági terv (a hivatalos angol terminológia szerint BCPBusiness Continuity Plan) azoknak a tevékenységeknek az összessége, melyek kellően alacsony vállalt kockázat mellett képesek biztosítani a minimálisan elvárt szolgáltatási szinthez szükséges feltételeket és erőforrásokat. Egyszerűen fogalmazva a BCP a rendelkezésre állással foglalkozik.

A Katasztrófaterv (a hivatalos angol terminológia szerint DRPDisaster Recovery Plan) olyan tevékenységsorozat, melyet el kell végezni:

  • a katasztrófahelyzetre történő felkészülés során,

  • a katasztrófa bekövetkeztekor,

  • a katasztrófa után, a megelőző állapotra történő visszaállás során.

Az adatok érzékeny jellege miatt a terv részletei nem nyilvánosak, ezért itt csupán egy koncepciót mutatunk be. A Drescher Kft., Megrendelői részére biztosítja az Üzletmenet folytonossági terv részleteinek megismerhetőségét, amely alapján a Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott megoldás, ennek biztonsági szintje, részére elfogadható-e, igen, vagy nem.

 

Drescher Kft. telephelyei:

  • Központi telephely (Informatika, gyártás):                 1097 Budapest, Gyáli út 31.

  • Tartalék telephely - gyártás:                                        6085 Fülöpszállás, Kinizsi u. 2.

  • Tartalék informatika (tükrözés):                                  1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 13.

Az Informatika nem telephely, csupán egy távoli másolat egy esetleges helyreállításhoz!

(telephely tulajdonosa a Magyar Telekom adatparkja, bérbeadó és üzemeltető: Rackforest Kft.), a benne elhelyezett számítástechnikai eszközök a Drescher Kft. tulajdona, ezekhez való hozzáférés csak a Drecher Kft. alkalmazottjának jelenlétében engedélyezett.

A szerződés szerinti alaptevékenység a központi telephelyen történik, de a napi gyártások során a tartalék telephelyek is részt vehetnek (ha szükséges kapacitáshiány keletkezése okán) a folyamatokban.

Drescher Kft. a BCP/DRP helyein, a központi telephelyen auditált információbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerével azonos biztonsági szintet hozott létre és tart fent.

A Drescher Kft. nem vállalkozik arra, hogy földrajzilag két elkülönített teljes körű, teljes kapacitású telephelyet hozzon létre és tartson fent.

Katasztrófa-terv

Megfelelő előkészületek és próba gyártásokat követően 2020.08.13.-án végrehajtásra került az első éles gyártás Fülöpszálláson, melynek eredményét a Megrendelő elfogadta.

A Fülöpszálláson végrehajtott gyártás során szerzett tapasztalatok, a Megrendelőink elvárásainak való megfelelés teljesíthetősége felvetette annak szükségességét, hogy újra gondoljuk a „Tartalék gyártási telephely” további kiépítését.

A 2020.09.28.-án megtartott vezetői értekezleten értékeltük a tartalék telephelyen végzett próbagyártás során szerzett tapasztalatokat és ez alapján az Informatikai igazgató megbízást kapott arra, hogy állítson össze egy tervet a Katasztrófa terv újra gondolására, valamint döntést hozott a vezetői értekezlet, hogy az Üzletmenetfolytonosság biztosítása és a Katasztrófa terv kerüljön szétválasztásra, a hangsúlyt az Üzletmenetfolytonosság biztosítására helyezve.

Második telephelyet kiépíteni és fenntartani oly módon, hogy az nem termel bevételt a mai gazdasági vállalkozási feltételek mellett tartósan nem lehetséges. Tehát az „Üzletmenet folytonosság biztosítás” stratégiát oly módon volt szükséges átalakítani, hogy a napi folyamatos szolgáltatás biztosítására helyezzük a hangsúlyt és a tartalék telephely csak másodrangot kapjon. Viszont a napi szolgáltatás folytonosság biztosításának alapfeltétele, hogy a gyártás informatikai kiszolgálásának is folyamatosnak kell lennie.

2018. április 5.-én a Drescher Kft. bérleti szerződést kötött a RackForst Kft-vel egy Informatikai backup-site létrehozására. A RackForst Kft. a Magyar Telekom Zrt. „Adatparkja”-ban helyezett el egy rack-szekrényt, melybe a Drescher Kft. saját tulajdonában lévő eszközöket helyezett el.

Az Informatikai backup-site szerverparkjának kiépítése elkezdődött, az internet kapcsolat létrejött a fogadó tűzfal is telepítésre került, az Internet kapcsolat megfelelő sávszélességének biztosítása megvalósult. A Terv szerint ezen a backup-site-on olyan konfigurációt hozunk létre, amely alkalmas lesz arra, hogy a központi telephelyen (Budapest, Gyáli út 31.) történő informatikai rendellenesség, illetve katasztrófa következményeként használhatatlanná válása esetén a központi informatikai szolgáltatás funkcióit át tudja venni és a gyártás kiszolgálása zavartalanul folytatódjon mindaddig, míg a központi rendszer helyreállítása meg nem történik. Jelenleg a Backup-Site mentésként szolgál, azaz a központi telephely IT szolgáltatásainak gyors helyreállítása volt az elsődleges cél, ez teljesült 2021.08.01-el.

A Vezetői értekezlet a véglegesített katasztrófa terv szerinti megvalósításként: 2022. év végét tűzte ki célul.

bottom of page