top of page

    MSZ ISO DOKUMENTÁCIÓ    

Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

Alapdokumentumok

 • MIR - Minőségügyi és környezetirányítási kézikönyv (9001, 14001)

 • IBIR - Információbiztonság irányítási kézikönyv (27001

 • Üzletmenet folytonossági- és Katasztrófaterv (9001, 27001)

 • Technológiai kézikönyv (9001)

 • Dokumentáció nyilvántartása

Eljárási utasítások

 • Az Alapdokumentumokban lévő részletező eljárások.

 • Tömeges üzleti levelek (számlák) gyártási folyamata

 • Nyomdai, Direct Mailing és Informatikai szolgáltatások nyújtása

 • Megrendelők adataival végzett tevékenység

 • Incidenskezelés és LOG figyelés rendje

Szabályzatok

 • Számítástechnikai szabályzat

 • ÁSZF

 • Anyagkezelési szabályzat

 • Reklamáció, hibás termék kezelési szabályzat

 • Adatkezelési és Adatfeldolgozási szabályzat

 • Adatkezelési Tájékoztató

 • Beszállítói elvárások

 • Tűzvédelmi szabályzat

Egyéb dokumentumok

 • Formanyomtatványok, bizonylati album

 • Biztonsági adatlapok

 • Drescher szervezeti ábra

 • Belső auditok kérdésjegyzéke

 • Drescher gyártási folyamata (RACE)

 • MSZ ISO Tanúsítványok

 • Vezetői átvigygálások, feladat-, és ütemterv

A Dokumentáció besorolása alapján:

 • Nyilvánosan megismerhető,

 • A Drescher telephelyén megismerhető,

 • Nem nyilvános, üzleti titkokat tartalmaz.

A Drescher Kft. lehetőséget biztosít szerződéses Megrendelői részére, hogy részleteiben is megismerhessék az MSZ ISO dokumentáció azon elemeit, melyek "Nyilvánosan megismerhető" minősítési besorolást kapnak.

A megismerhetőséget az Ügyfélkapcsolati munkatársunktól kell kérni, aki a megismerhetőséghez egy jelszót küld, a dokumentációtárba való belépéshez.

A Drescher Kft., MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségirányítási, MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert, valamint MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerint tanúsított információbiztonság irányítási rendszert működtet, melyek fenntartását a szerződés teljesítés időtartama alatt ezen tanúsított rendszereket fenntartja. A Drescher Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges ismétlődő fenntartó/megerősítő auditokat elvégzi, a készülő tanúsítványok másolatát a Megrendelőnek elküldi. A három szabványnak való megfelelést integrált irányítási rendszerként üzemelteti.

Abban az esetben, ha a Megrendelő nem elégszik meg az MSZ ISO megfelelőségi tanúsítások igazolásával (okirat) és ragaszkodik az „egy harmadik fél független auditor” által megismételt vizsgálathoz, természetesen erre a Drescher Kft. továbbra is lehetőséget ad a Megrendelő részére, de az ennek elvégzése során a Drescher Kft. erre fordított munkaidő ráfordításait áthárítja a Megrendelőre, a ráfordítási időszükségletnek megfelelően. A költségek áthárításának indoklása:

 • Az MSZ ISO tanúsításnak való megfelelőség, az ehhez szükséges dokumentáció fenntartása, a külső auditori felkészítés, magának a független auditáció elvégzése is jelentős költségeket okoznak. Mivel a független auditáló cégek az auditokat az MSZ ISO szabványokban előírtaknak való megfelelőséget igazolják, így a Drescher Kft. a Megrendelői újbóli auditra fordított időt nem kívánja a továbbiakban felvállalni.

Az ismételt audit során ténylegesen felhasznált időt, óradíjként a mindenkor érvényes szolgáltatási szerződés szerinti program fejlesztési díjként számlázza a Drescher Kft. a Megrendelő felé.

A Megrendelő részére a következő ISO dokumentumok megismerhetőségét biztosítjuk, melyek segítséget nyújtanak arra, hogy a Megrendelő, ismételt helyszíni vizsgálat nélkül is eldönthesse a Drescher Kft. valóban megfelel-e a Megrendelői elvárásoknak:

 • Minőségpolitika és környezeti politika;

 • Információbiztonság irányítási politika;

 • Minőségügyi és környezeti kézikönyv;

 • Információbiztonság irányítási kézikönyv;

 • Alkalmazhatósági nyilatkozat (MSZ ISO 27001);

 • Üzletmenet folytonosság biztosítása- és Katasztrófa terv;

 • Jogszabályi megfelelés, alkalmazott jogszabályok jegyzéke;

 • ISO Megfelelési nyilatkozat (MSZ ISO 9001, MSZ ISO 14001, MSZ ISO 27001).

A fenti dokumentumok megismerhetők a Drescher WEB oldalán: https://www.drescher.hu/iso-doc-tartalomjegyzek.

Összeállítottunk egy „ISO Megfelelőségi nyilatkozat”-ot, melybe belefoglaltuk a Megrendelőink által a legyakrabban kérdezett audit kérdéseket és a reá adható válaszokat, ez a nyilatkozat lefedi az MSZ ISO 9001, MSZ ISO 14001, MSZ ISO 27001 szabványoknak való megfelelőséget. A nyilatkozatba bekerültek a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Htp.)-ben szabályozott „kiszervezett tevékenységre” vonatkozó követelményeknek való megfelelésre vonatkozó kérdések is.

A fenti módszerrel szeretnénk elkerülni a Megrendelőink általi állandó, ismétlődő auditokat, kérdéscsomagokra (Megrendelőnként 250-300 kérdéscsomag) való válaszadásokra fordítandó plusz időráfordításokat. Amennyiben az általunk összeállított „ISO Megfelelőségi nyilatkozat”-ba foglalt kérdések a Megrendelő összes felteendő kérdése nem ad elegendő/megfelelőségi választ, természetesen a hiányzó kérdésekre továbbra is megadjuk a válaszokat, vagy lehetővé tesszük a személyes ellenőrzést.

A Drescher ISO-val kapcsolatos kommunikációjának (kérdés/válasz) nyelve a magyar nyelv.

bottom of page