top of page

ISO-DOC Tartalomjegyzék

A Dokumentáció besorolása alapján:

 • Nyilvánosan, bárki számára megismerhető,

 • Megrendelők által közvetlenül megismerhető,

 • A Drescher telephelyén megismerhető,

 • Nem nyilvános, üzleti titkokat tartalmaz.

A Drescher Kft. lehetőséget biztosít szerződéses Megrendelői részére, hogy részleteiben is megismerhessék az MSZ ISO dokumentáció rész elemeit a fentiek alapján.

A közvetlenül megismerhető rész-dokumentumok a táblázatban lévő  PDF  gombon való kattintással nyithatók meg.

Az ISO Dokumentáció teljes TARTALOMJEGYZÉKE az alábbi LINK gomb megnyomásával érhető el.

Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

ISO megfelelöség Felhasználói auditja

A Drescher Kft., MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségirányítási, MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert, valamint MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerint tanúsított információbiztonság irányítási rendszert működtet, melyek fenntartását a szerződés teljesítés időtartama alatt ezen tanúsított rendszereket fenntartja. A Drescher Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges ismétlődő fenntartó/megerősítő auditokat elvégzi, a készülő tanúsítványok másolatát a Megrendelőnek elküldi. A három szabványnak való megfelelést integrált irányítási rendszerként üzemelteti.

Abban az esetben, ha a Megrendelő nem elégszik meg az MSZ ISO megfelelőségi tanúsítások igazolásával (okirat) és ragaszkodik az „egy harmadik fél független auditor” által megismételt vizsgálathoz, természetesen erre a Drescher Kft. továbbra is lehetőséget ad a Megrendelő részére, de az ennek elvégzése során a Drescher Kft. erre fordított munkaidő ráfordításait áthárítja a Megrendelőre, a ráfordítási időszükségletnek megfelelően. A költségek áthárításának indoklása:

 • Az MSZ ISO tanúsításnak való megfelelőség, az ehhez szükséges dokumentáció fenntartása, a külső auditori felkészítés, magának a független auditáció elvégzése is jelentős költségeket okoznak. Mivel a független auditáló cégek az auditokat az MSZ ISO szabványokban előírtaknak való megfelelőséget igazolják, így a Drescher Kft. a Megrendelői újbóli auditra fordított időt nem kívánja a továbbiakban felvállalni.

Az ismételt audit során ténylegesen felhasznált időt, óradíjként a mindenkor érvényes szolgáltatási szerződés szerinti program fejlesztési díjként számlázza a Drescher Kft. a Megrendelő felé.

A Megrendelő részére a következő ISO dokumentumok megismerhetőségét biztosítjuk, melyek segítséget nyújtanak arra, hogy a Megrendelő, ismételt helyszíni vizsgálat nélkül is eldönthesse a Drescher Kft. valóban megfelel-e a Megrendelői elvárásoknak:

 • Minőségpolitika és környezeti politika;

 • Információbiztonság irányítási politika;

 • Minőségügyi és környezeti kézikönyv;

 • Információbiztonság irányítási kézikönyv;

 • Alkalmazhatósági nyilatkozat (MSZ ISO 27001);

 • Üzletmenet folytonosság biztosítása- és Katasztrófa terv;

 • Jogszabályi megfelelés, alkalmazott jogszabályok jegyzéke;

 • ISO Megfelelési nyilatkozat (MSZ ISO 9001, MSZ ISO 14001, MSZ ISO 27001).

A fenti dokumentumok megismerhetők a Drescher WEB-ISO oldalán.

Összeállítottunk egy „ISO Megfelelőségi nyilatkozat”-ot, melybe belefoglaltuk a Megrendelőink által a legyakrabban kérdezett audit kérdéseket és a reá adható válaszokat, ez a nyilatkozat lefedi az MSZ ISO 9001, MSZ ISO 14001, MSZ ISO 27001 szabványoknak való megfelelőséget. A nyilatkozatba bekerültek a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Htp.)-ben szabályozott „kiszervezett tevékenységre” vonatkozó követelményeknek való megfelelésre vonatkozó kérdések is.

A fenti módszerrel szeretnénk elkerülni a Megrendelőink általi állandó, ismétlődő auditokat, kérdéscsomagokra (Megrendelőnként 250-300 kérdéscsomag) való válaszadásokra fordítandó plusz időráfordításokat. Amennyiben az általunk összeállított „ISO Megfelelőségi nyilatkozat”-ba foglalt kérdések a Megrendelő összes felteendő kérdése nem ad elegendő/megfelelőségi választ, természetesen a hiányzó kérdésekre továbbra is megadjuk a válaszokat, vagy lehetővé tesszük a személyes ellenőrzést.

A Drescher ISO-val kapcsolatos kommunikációjának (kérdés/válasz) nyelve a magyar nyelv.

bottom of page